پویش ملی درخت یاری

تلاش برای کاشت 1,500,000 نهال مثمر

پویش ملی درخت یاری، جنبشی مردمی با هدف سنت حسنه کاشت نهال، فرایندی در راستای یاریگری اجتماعی محسوب میگردد که مبنتی بر بهره برداری از ظرفیت گروه های مردمی و جهادی ، با رویکرد بهبود معیشت افراد کم برخوردار و همچنین توجه به مقوله محیط زیست در راستای پیشرفت همه جانبه کشور در تمامی ابعاد، پایه ریزی گردیده است .

تلاش برای کاشت 1,500,000 نهال مثمر

یاری مردم | لبخند طبیعت

0 درخت کاشته شده
0 استان
0 خانواده بهره مند
0 هکتار
0 گروه جهادی
0 گروه مردمی